בעלי מקצוע כללי משפטים

חקירה במשטרה – זכויות נחקרים

חקירה במשטרה - זכויות נחקרים

נחקרים אשר מגיעים לחקירת משטרה פעמים רבות לא מודעים לזכויות שלהם, רבים מהם, במיוחד אלו שחושבים שיוכלו לצאת מזה בקלות, אפילו לא פונים אל עורך דין ופעמים רבות מסבכים את עצמם הרבה יותר ממה שבכלל רצו או חשבו.

אם אתם מזומנים לחקירת משטרה, קראו את המאמר הבא ובו תמצאו חומר חשוב על חקירה במשטרה – זכויות נחקרים ומידע שחשוב לכל אחד לדעת.

חקירה באזהרה

חקירה תחת אזהרה הינה חקירה שבה המשטרה מתייחסת לנחקר בתור חשוד בעבירה מסויימת, ולא בתור עד. המשטרה חייבת להודיע לנחקר באיזו עבירה בדיוק הוא חשוד מיד עם תחילת החקירה, והיא חייבת להודיע לו על הזכויות המגיעות לו כמו זכות השתיקה, זימון עורך דין פלילי ועוד.

בחקירה שאינה תחות אזהרה לא מיידעים את הנחקר לגבי כל הנ"ל והחקירה יכולה להתחיל מיד.

הזכות לשמירה על זכות השתיקה

אחת הזכויות העומדות לאדם בעת חקירה במשטרה היא זכות השתיקה. נחקר יכול לא להשיב כלל לאף שאלה ששואלים אותו, וכדאי לנצל את הזכות הזו במיוחד במצבים בהם הנחקר לחוץ, מבולבל או עדיין לא יודע מה בכלל לענות ועלול להפליל את עצמו בעבירה שהוא לא עבר עליה. יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי יש מצבים בהם שמירה על זכות השתיקה יכולה לגרום לתביעה להשתמש בזה נגדו ולטעון לכך שהשימוש בזכות השתיקה מחזק את אשמתו, ולכן חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי לפני שמחליטים האם לשמור על הזכות הזו או לא.

הזכות לחיסיון מפני הפללה עצמית

אף נחקר, לא חשוד ולא עד, לא חייב לענות על שאלה שבתשובה לה הוא עשוי להפליל את עצמו על עבירה שעבר והוא עלול להיות מואשם בה. הזכות הזו מאפשרת לנחקרים להמנע ממסירת ראיות מפלילות גם בחקירה וגם במשפט עצמו.

הזכות להתייעצות עם עורך דין

נחקר יכול לדרוש התייעצות עם עורך דין לפני תחילת החקירה, ומהרגע שהוא השמיע את הדרישה הזו החוקרים לא יכולים להמשיך עם החקירה עד שעורך הדין יגיע אל חדר החקירות ותתקבל החלטה.

פרסום באתר: