כללי משפטים

משמורת משותפת הלכה חדשה ועקרונות עיקריים

משמורת משותפת

בשנים האחרונות התרחשו שינויים משמעותיים במבנה המשפחה ובדרך גידול הילדים. באופן טבעי משפיעים שינויים אלה גם על מקרי גירושין, ובהתאם אחד המונחים היותר מדוברים ומעוררים עניין בהקשר זה הוא משמורת משותפת הלכה חדשה וכדאי לכל הורה ובפרט למי שנמצא בעיצומו של הליך גירושין או לקראת הליך שכזה להבין מה משמעותה.

מהי משמורת משותפת?

כדי להבין מהי בעצם משמורת משותפת הלכה חדשה חשוב קודם כל להבין מהם היתרונות של המשמורת המשותפת. למעשה יש שיגידו כי גם המשמורת המשותפת עצמה היא הלכה חדשה: עד לפני כעשור, במרבית מקרי הגירושין, הילדים נשארו בחזקתה הכמעט בלעדית של האם. תרמה לכך חזקת הגיל הרך, שקבעה כי בהיעדר הסדר מוסכם בין ההורים, הפסיקה האוטומטית של בית המשפט תהיה שילדים עד גיל 6 יגודלו על-ידי אימם (ובמקרים שבהם היו גם אחים גדולים, על-מנת לא להפריד ביניהם, נותרו גם הם בחזקת האם). בנוסף חלק גדול מהאבות ממילא לא היה מעורב מאוד בחיי הילדים, כך שמבחינתם הסידור שבו הם מבלים איתם ערב אחד בשבוע וכל סופשבוע שני היה סביר והגיוני.

בשנים האחרונות השתנתה המגמה: האבות מגלים מעורבות גדולה הרבה יותר בגידול הילדים ומבלים איתם זמן רב, אימהות רבות מפתחות קריירה משמעותית, ובעיקר פורסמו מחקרים רבים שהמסקנה הנובעת מהם חד-משמעית: כששני ההורים נשארים בתמונת גידול הילדים באופן משמעותי, הילדים מיטיבים להתמודד עם משבר הפרידה, וממשיכים להתפתח באופן הטוב ביותר. ההלכה החדשה שהתפתחה היא שמשמורת משותפת מעניקה לילדים לא בית משמעותי אחד אלא שניים וגם מודל מוצלח של שיתוף פעולה בין ההורים למרות הגירושין.

מהי הפסיקה החדשה לגבי משמורת משותפת?

לנוכח השינויים החברתיים, התרחשו שינויים משמעותיים גם בפן המשפטי: משמורת משותפת הלכה חדשה היא הפסיקה המהפכנית של בית המשפט העליון ב-2017, לפיה אם ישנה משמורת משותפת אין הצדקה לחיוב אוטומטי של האב בתשלום דמי מזונות. תרמה לכך גם העובדה שנשים רבות מרוויחות לא פחות מהגברים, וכשזה המצב, ושני ההורים לוקחים חלק שווה בגידול הילדים, בוודאי שאין שום סיבה שהאב יעביר מדי חודש סכומי כסף לאם.

באילו מקרים רלוונטית משמורת משותפת הלכה חדשה?

ההלכה החדשה בנוגע למשמורת משותפת רלוונטית למקרים שבהם ההורים מסכימים על משמורת משותפת. יחד עם זאת בהיעדר הסכמה בהחלט ייתכן שגם בית המשפט יקבע משמורת משותפת ויפסוק שאין צורך במזונות.

פרסום באתר: