בעלי מקצוע כללי משפטים

מתי לפנות לעורך דין תאונות עבודה

עורך דין תאונות עבודה

רבים מופתעים לגלות עד כמה רחב חוק תאונות העבודה, ומתי יכולים הם לפנות לעורך דין תאונות עבודה בכדי להתחיל בתהליך התביעה וקבלת הפיצויים המגיעים להם לפי-חוק.

דוגמא לכך היא שרבים אינם מודעים לעובדה כי חוק תאונות העבודה מדבר גם על תאונות מחוץ למקום העבודה, כמו למשל תאונת דרכים או כל תאונה אחרת שנעשתה בדרך לעבודה או בחזרה של העובד מן העבודה הביתה. יותר מזה, אדם העובד בשתי עבודות (או יותר) מבוטח בחוק זה גם בדרך ממקום עבודה אחד למשנהו.

בישראל מתרחשות מדי שנה ושנה המון תאונות עבודה, חלקן אף קטלניות, ולמרות זאת אחוזי התביעה נמוכים למדי, בעיקר מחוסר ידיעת האזרח את החוקים המגנים עליו.

עורך דין תאונות עבודה יתמוך בכם

במדינת ישראל קיים חוק הביטוח הלאומי, ותחת חוק זה כל מעסיק ומועסק משלמים סכום כלשהו לביטוח הלאומי עבור ביטוחו של העובד בתקופת העסקתו. קופה זו – הרי היא קופת הביטוח הלאומי – נועדה בדיוק למקרים אלו בהם עובד נפגע במהלך או בדרך מהעבודה או בחזרה ממנה, בכדי לפצות את העובד הנפגע.

סכומים אלו כוללים, בין היתר, כיסוי לאובדן כושר עבודה, כיסוי להיעדרות של עד 3 חודשים, או ליתר דיוק 90 יום ממקום העבודה, קצבת נכות, ואף קצבה שנועדה לתמוך בבני משפחתו של העובד במקרה ונפטר עקב הפגיעה, בני משפחה אשר תלויים בהכנסתו, ועורך דין תאונות עבודה ידאג כי תקבלו את מלוא הסכום לו אתם זכאים.

הגורמים האחראים והמשלמים

במקרים של תאונות עבודה, עורך דין יוכל לבדוק ולהבין מאיפה תוכלו לדרוש את הפיצוי שלכם, ומאיפה הסיכוי לקבל את הסכום הגבוה ביותר המגיע לכם.

כפי שהזכרנו קודם לכן, הביטוח הלאומי נועד, בחלקו, גם לצורך זה של פיצוי ותמיכה באזרחים המדינה במקרים של תאונות עבודה, אך לא רק הוא – המעסיק עצמו וגם חברות הביטוח השונות המעורבות אחראיות, כל אחת לפי הגדרת החוק וההסכמים הרלוונטיים, לפיצוי העובד הנפגע.

במידה והמעסיק, למשל, לא דאג לבטיחות העובד, הדרכות בטיחות וכיו"ב, הרי שעליו לשאת באחריות הפגיעה, ובמידה והעובד מבוטח בחברה פרטית, הרי שיש לדרוש את הפיצוי המובטח בפוליסת הביטוח ע"י תביעת חברת הביטוח לפיצויים.

פרסום באתר: